K.V.K.K Metni

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU
KVKK GEREĞİNCE VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU
(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA)


İş bu bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin aşağıda detayları belirtilen esaslar çerçevesinde PROKARİA REKLAM Tarafından işlenmesine, saklanmasına ve kullanılmasına izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.


HESAP VERİLERİ
www.prokaria.com internet sitesi üzerindeki belirli özellikleri kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız, başvuru esnasında kısıtlı da olsa bir kısım kişisel verilerinizi vermeniz gerekmektedir.
Bu bilgiler ;
TC Kimlik Numarası
TC Nüfus Cüzdanı Bilgileri
Cinsiyetiniz
Telefon Numaranız
Adres
E mail Numaranız
Olup www.prokaria.com sitesinde “Hesap Verileri” olarak işlenmektedir.


ÖDEME VERİLERİ
www.prokaria.com sitesinden ve tıklama ve sair sebepler ile elde edeceğiniz gelirler ile alakalı tüm ürünler için kredi kartı bilgileriniz gibi önemli bilgiler ödeme işleme sistemlerine (banka sistemleri vb.) doğrudan sağlanacaktır.
Güvenlik nedeni ile PROKARİA REKLAM Tarafından kredi kartı numaraları ve/veya kart ve kimlik doğrulama verileri gibi hassas veriler toplanmamaktadır.