Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK VE İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren kullanıcı sözleşmesi katılım gösteren kişi tarafından Prokaria Reklam’a üye olmadan önce okunmalıdır.
Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Prokaria Reklam ve www.prokaria.com web sitesini kullanmayınız. Web Sitemizi kullanarak, Prokaria Reklam Ailesine dâhil olunarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı olan metni ve şartları kabul etmiş sayılırsınız.

PROKARİA REKLAM ve www.prokaria.com web sitesi dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmakta olup; kullanıcıların Prokaria Reklam ve www.prokaria.com web sitesini her ziyaret edişlerinde yasal uyarı sayfasını ve üyelik sözleşmesini okumalarını tavsiye etmektedir.

KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

Bu sözleşme PROKARİA Reklam ile www.prokaria.com web sayfasına üye olan şahıslar ile yapılan sözleşmedir. www.prokaria.com web sitesi tüm üyelerine açıktır. Aşağıda yazılı olan durumlarda, PROKARİA Reklam yöneticileri üyenin Sistemimizi ve web sayfasını kullanmasını engelleyebilir ve aşağıda bulunan girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarına saklı tutmaktadırlar.

1-Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanun-mevzuat-genelge ve yönetmeliklerine ters düşen bilgilerin PROKARİA REKLAM ve www.prokaria.com web sayfasına kayıt edilmesi. 2-Site içeriğinin kısmen ya da tümü ile kopyalanması. 3- Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışında bulunan kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan katılımcı / üye sorumludur. Aynı şekilde katılımcı/üye internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Katılımcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır. 4-Kazanım sisteminin güvenliğini tehdit edecek, www.prokaria.com sayfasının ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, bu tarz faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi halinde yukarıda da belirtildiği gibi bu kişiler hakkında PROKARİA REKLAM bu kişiler hakkındaki kanuni haklarını saklı tutar.

KANUN VE YÖNETMELİKLERİN UYGULANMASI

1-Katılıcılarımız 5187 sayılı Basın Kanunda belirtilen araçlar ile ya da radyo, televizyon,    video, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususta kasten sebep olunamaz ya da bu yol ile asılsız haber yapılamaz. Aksi durumda PROKARİA REKLAM yönetimi tarafınca Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu; TCK vb. kanun, yönetmelik, genelge ve mevzuat uyarınca hukuki işlem yapılır. 2-PROKARİA REKLAM ve Sistemimize dâhil olan katılımcıların sözleşme kapsamında vereceği hizmetler sırasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, üçüncü kişilerden edineceği her türlü kişisel veri bakımından veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatını haiz olacağını, bu çerçevede KVKK uyarınca, elde edeceği kişisel verilerin korunması ve işlenmesi bakımından her türlü hukuki, idari ve mali sorumluluğun kendisine ait olacağını, gerekli bilgilendirmeyi yapacağını beyan eder. Her katılımcı, kişisel verilerin kendi izin ve rızalarının çerçevesince kullanabileceğini bilmektedir. 3-Katılımcılar kendilerine gönderilen AÇIK RIZA METİNLERİNİ bilgilendirilerek imzalar.

KULLANICI SORUMLULUKLARI

1-PROKARİA REKLAM ve www.prokaria.com web sayfasına kullanıcı olmakla, katılımcı /üye arasında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bir iş akdi bulunmamakta olup, sözleşme bu şekilde yorumlanamaz. 2-PROKARİA REKLAM AİLESİNE dâhil olan katılımcılar bir yıl içerisinde 10 kez seviye yükseltmeyi, seviye sırasının 35 günde bir geleceğini, ödemelerini 35 günü takip eden 3 iş günü içerisinde alacaklarını beyan etmiş olurlar. Her hangi bir uyuşmazlık halinde PROKARİA REKLAM ın kendisine ödediği seviyeden ilk seviyeye kadar olan ödemeler kontrol edilerek, katılımcıya kazanım sistemine dahil olduğu anda yatırdığı ücret ödenmektedir. Katılımcının giriş ücreti dışında kazandığı tüm kazanım parası  PROKARİA REKLAM a geri ödenecektir. 3-Her kullanıcı bu cezai şartı kabul etmiş sayılır.

İÇERİK VE KULLANIM

1-www.prokaria.com web sayfasının tasarım ve veri tabanının oluşturulmasında kullanılan tüm haklar PROKARİA REKLAM a aittir. Bahsi geçen yazılım, web sayfası vb. tüm hakların kopyalanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır. 2-www.prokaria.com web sayfasını ziyaret eden katılımcıların bilgileri katılımcılara sunacağımız hizmet kalitesini artırmak amacı ile takip edilmektedir. 3-www.prokaria.com web sayfasının kullanıcısı ve PROKARİA REKLAM katılımcısı kayıt için gerekli bölümleri doldurduktan sonra iş bu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile sistemimizi kullanmaya başlayabilirler. 4-Üyeler, www.prokaria.com web sayfası ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması İle İlgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.prokaria.com web sayfası hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirim ve kanunlara aykırı kullanım sebebi ile doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcı / katılımcıya aittir. 5-Katılımcıların, iş bu sözleşmedeki yükümlülüklere ve www.prokaria.com web sayfasında bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, kullanıcının / katılımcının  www.prokaria.com web sayfasından yararlanması www.prokaria.com web sayfası ve PROKARİA REKLAM yönetimi tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve /veya hesabı kapatılabilir. 6-Katılımcılar, diğer kullanıcı ve ziyaretçilerin www.prokaria.com web sayfasını kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz / kilitleyemezler. 7-Katılımcılar, Hile girişimlerinde bulunamazlar. Bulunulması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder. 8-Katılımcılar, www.prokaria.com web sayfasından kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez ya da çıkartamaz. 9-Üyelik iptali ve hesap silme işlemi katılımcı tarafından www.prokaria.com web sayfası üzerinden yapılır. Üyeliğini sonlandırması için yönetim tarafından onaylandıktan sonra katılımcının web sayfasına giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden katılımcı bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. 10 – www.prokaria.com web sayfasından yada katılımcının kendisi tarafından sonlandırılan katılımcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı www.prokaria.com web sayfasına ve PROKARİA REKLAM yönetimi ne aittir. Katılımcı silinen kayıtlar ile ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 11-Web sayfası kullanıcılarının birbirleri ile ya da üçüncü şahıslar ile olan ilişkileri katılımcıların kendilerinin sorumluluğundadır. 12-www.prokaria.com web sayfası kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydı ile, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar. 13-Herhangi bir mücbir sebep ya da zorunlu bir hal olmadıkça PROKARİA REKLAM ticaretten elde ettiği kazanımı, üyelerin yatırdığı teminat bedeli kadar minimum kazanç verir.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ


Katılımcı söz konusu üyelik sözleşmesini okuyarak, onaylayarak, iş bu sözleşme şartlarına uymayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Sözleşme, süresi sona ermesi ile veya iş bu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalmaktadır.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşme katılımcının kayıt olduğu tarihten itibaren başlayıp katılımcının PROKARİA REKLAM ve Sistemimizden ayrıldığı zaman biter.


YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARINI ÇÖZÜMÜ


Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

TEBLİGAT ADRESLERİ

Katılımcıların üyelik sözleşmesi ile birlikte PROKARİA REKLAM a bildirdikleri adresleri yasal tebligat adresleri olacaktır.